Dulha mil gaya pictures. Samara aka Ishita Sharma's best dialogue Dulha Mil Gaya