40 megapixel photo. 53 000 megapixel photo !!! Bentley uses NASA technology to take photo on £275k Mulsanne